Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro účel stanovený níže. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pak práva na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, a práva na opravu blokování a likvidaci svých osobních údajů. Dále mi mimo jiné náleží právo na žádost o vysvětlení či právo na odstranění závadné stavu spočívajícího v tom, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem, zejména jsou-li mé osobní údaje nepřesné a v případě vzniku újmy mi náleží právo na její náhradu. Můj souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuji tímto na dobu neurčitou a mohu ho kdykoliv odvolat. Dozorovým orgánem je ÚOOÚ. Všechny mnou uvedené osobní údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny uvedené údaje zpracovány výhradně pro účely zasílání elektronických obchodních sdělení subjektu a marketingové a statistické účely, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že svůj souhlas odvolává.

Prohlášení správce

Správce (Eva Vojtěchová, IČO: 05102430, sídlo: Černošice, Na Marsu 393, PSČ 252 28) prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromažďovány. Informace o osobách v pozici zpracovatele osobních údajů jsou k dispozici u správce.

Zpět